Çin’den ithalat zorlaşıyor 0 554 173 0000

Çin’den ithalat zorlaşıyor Çin’den ithalat olarak mahfaza,deriden giyim eşyası,tekstil giyim eşyası ve hazır eşya,ayakkabı ithalatı zorlaşıyor. İtkib Genel sekreterliği bir açıklamada bulundu ÖNEMLİ DUYURU Sayın Yetkili/İlgili; Bilindiği üzere, 2010/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında bahse konu tebliğin ekinde fasıl ve gümrük tarife pozisyonu belirtilen eşyanın serbest dolaşıma girişi ülke ayrımı gözetilmeksizin ileriye yönelik…